ЕвроКонсулт Груп

Фирмена Регистрация, стъпки:

За да регистрираме вашата фирма ще имаме нужда от информация относно:

1

Име на фирмата
Изберете няколко алтернативни имена и ние ще регистрираме първото свободно.

2

Предмет на дейност
Представете ни основната дейност на бъдещата фирма и ние ще изготвим предмета на дейност, заложен в учредителния акт.

3

Основен капитал
Съгласно действащото законодателство минималният изискуем основен капитал е 2 лева. Нашите консултанти ще ви посъветват относно размера на основния капитал на вашата фирма.

4

Съдружници
Всяка регистрирана фирма трябва да определи минимум еин държател на акции или дялове. Ако вашият съдружник е чуждестранно лице, ще изготвим необходимата документация на английски език и ще подсигурим апостил и легализация.

5

Управител
Всяка фирма следва да има минимум един Управител или Изпълнителен директор.

6

Регистриране на адрес на управление
Съгласно българското законодателство всяка фирма следва да има легитимен адрес на управление.

7

В случай на необходимост нашите клиенти могат да се регистрират на основният ни фирмен адрес.

8

Време за регистрация на фирма
Вашата фирма ще бъде регистрирана в рамките на една работна седмица.

ЕвроКонсулт Груп

ЕвроКонсулт Груп са второ поколение счетоводители и винаги са имали за цел да станат международно-призната счетоводителна агенция чрез труд, почтеност, и страст за съшършенство. Напътствани от тези ключови ценности, ЕвроКонсулт Груп създава основа, която реализира тяхната цел.

София, бул. "Черни връх" 15

8.00 - 18:00
+359 87 7527530
SW