ЕвроКонсулт Груп

Най-широко използваните форми на корпоративна организация в България, е дружество с ограничена отговорност (ООД) и акционерно дружество (АД):

• Дружество с ограничена отговорност (ООД)

Минимални капиталови изисквания 2 лева (€ 1)

Могат да бъдат както с един (ЕООД)

• Акционерно дружество (АД)

Минимално изискуемия капитал 50 000 лева (€ 25,000)

Дружествата Могат да бъдат с един собственик на капитала (ЕАД)

 

Голям размер на капитала (минимум), е необходим за установяване на:

1. Инвестиционните дружества

2. Банка: 10 млн. лева (€ 5 милиона евро)

3. Застрахователните компании: 2 000 000 - 6 000 000 лева.

 

ЕвроКонсулт Груп

ЕвроКонсулт Груп са второ поколение счетоводители и винаги са имали за цел да станат международно-призната счетоводителна агенция чрез труд, почтеност, и страст за съшършенство. Напътствани от тези ключови ценности, ЕвроКонсулт Груп създава основа, която реализира тяхната цел.

София, бул. "Черни връх" 15

8.00 - 18:00
+359 87 7527530
SW