ЕвроКонсулт Груп

Някои от основните ни правни и консултантски услуги:

Консултации по Търговския закон

Консултации по създаване на оптимална бизнес структура

Регистрация на фирма АД, ООД, Клонове и Представителства

Joint ventures с чуждестранни компании

Регистрация на патенти и запазени марки

Договори и споразумения

Легализация и апостил на международни документи

Контакт и представителство пред НАП

Процедури по избягване на двойно данъчно облагане

Консултации по инвестиции и бизнес предложения

Консултации по преструктуриране на бизнес

Консултации по несъстоятелност и ликвидация

ЕвроКонсулт Груп

ЕвроКонсулт Груп са второ поколение счетоводители и винаги са имали за цел да станат международно-призната счетоводителна агенция чрез труд, почтеност, и страст за съшършенство. Напътствани от тези ключови ценности, ЕвроКонсулт Груп създава основа, която реализира тяхната цел.

София, бул. "Черни връх" 15

8.00 - 18:00
+359 87 7527530
SW