ЕвроКонсулт Груп

  • Изготвяне и представяне на годишни данъчни декларации за местни и чуждестранни фирми и физически лица

  • Изготвяне и представяне на данъчни декларации за изплатен дивидент

  • Изготвяне и представяне на декларации за избягване на двойно данъчно облагане СИДДО

  • Интрастат

  • Изготвяне и представяне на декларации по ЗМТД

ЕвроКонсулт Груп

ЕвроКонсулт Груп са второ поколение счетоводители и винаги са имали за цел да станат международно-призната счетоводителна агенция чрез труд, почтеност, и страст за съшършенство. Напътствани от тези ключови ценности, ЕвроКонсулт Груп създава основа, която реализира тяхната цел.

София, бул. "Черни връх" 15

8.00 - 18:00
+359 87 7527530
SW