ЕвроКонсулт Груп

 • Откриване на разплащателни банкови сметки

 • Електронен мониторинг на паричните потоци

 • Изготвяне на платежни нареждания

 • Електронно банкиране

 • Контрол посредством втори подпис

 • Ние ще ви консултираме при:

 • Разкриване на разплащателни банкови сметки в лева и EUR

 • Фирмени депозитни сметки

 • Бизнес дебитни и кредитни карти

 • Международни SWIFT трансфери

 • Акредитиви

 • Банкови гаранции

ЕвроКонсулт Груп

ЕвроКонсулт Груп са второ поколение счетоводители и винаги са имали за цел да станат международно-призната счетоводителна агенция чрез труд, почтеност, и страст за съшършенство. Напътствани от тези ключови ценности, ЕвроКонсулт Груп създава основа, която реализира тяхната цел.

София, бул. "Черни връх" 15

8.00 - 18:00
+359 87 7527530
SW