ЕвроКонсулт Груп

Регистрация по ДДС

  • Възстановяване на ДДС в рамките на ЕС

  • Изготвяне и представяне на ДДС декларации в НАП

  • Водене на ревизии

  • Представителство

Виж цените

ЕвроКонсулт Груп

ЕвроКонсулт Груп са второ поколение счетоводители и винаги са имали за цел да станат международно-призната счетоводителна агенция чрез труд, почтеност, и страст за съшършенство. Напътствани от тези ключови ценности, ЕвроКонсулт Груп създава основа, която реализира тяхната цел.

София, бул. "Черни връх" 15

8.00 - 18:00
+359 87 7527530
SW