ЕвроКонсулт Груп

Абонаментно счетоводно обслужване

Изготвяне на отчети на български и английски език

Национални и международни счетоводни стандарти

Изготвяне на специфична счетоводна политика, методи за оценка, индивидуален сметкоплан

Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри

Ежедневен счетоводен контрол

Мониторинг на фирмените покупки и продажби

Мониторинг на паричните потоци

Изготвяне и представяне на счетоводни и финансови отчети и годишни данъчни декларации

 

Предоставяйки своите услуги, освобождаваме клиентите си от поддържане на отдел Счетоводство и отдел ТРЗ, наемане на допълнителен специализиран персонал (счетоводители) и закупуване на скъпо струващ счетоводен софтуер.

Виж цените Изпрати запитване

ЕвроКонсулт Груп

ЕвроКонсулт Груп са второ поколение счетоводители и винаги са имали за цел да станат международно-призната счетоводителна агенция чрез труд, почтеност, и страст за съшършенство. Напътствани от тези ключови ценности, ЕвроКонсулт Груп създава основа, която реализира тяхната цел.

София, бул. "Черни връх" 15

8.00 - 18:00
+359 87 7527530
SW